Doświadczenie

Jednym z najcenniejszych zasobów Fundacji PATRIMONIUM jest doświadczenie w pełnej archeologicznej obsłudze inwestycji, obejmującej fazy od planowania projektu inwestycyjnego po opracowanie i publikację wyników. Na doświadczenie kadry składają się zarówno lata pracy naukowej, jak i praktyka badawcza m.in. przy budowie autostrad A1, A2 i A4 w Polsce, jak również na stałych stacjach archeologicznych w Egipcie i Sudanie.
Oprócz prac przy budowie autostrad w Polsce, oraz zaangażowaniem w Afryce, nasi pracownicy przeprowadzali badania archeologiczne na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. Uczestniczyli również w przygotowaniu polskiego odcinka trasy gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, realizowanego przez firmę EuRoPol Gaz S.A. Ten zrealizowany już projekt jest zaliczany do największych inwestycji energetycznych końca XX wieku.

 

REFERENCJE:

Badania archeologiczne  S-5  Gniezno – Czachurki   referencje GDDKiA Oddział w Poznaniu

Prace wykopaliskowe  S-5 Gniezno – Poznań (węzeł „Kleszczewo”)  referencje GDDKiA Oddział w Poznaniu

Badania wykopaliskowe na obwodnicy Międzyrzecza (S3)  referencje GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

Nadzór archeologiczny – budowa gazociągu   referencje PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Nadzór archeologiczny przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 184  referencje Budimex S.A.