Usługi archeologiczne

Realizujemy pełen zakres usług związanych z archeologią. Przeprowadzamy badania terenowe, zapewniamy obsługę archeologiczną budowy autostrad, dróg, instalacji wodociągowych, sieci telekomunikacyjnych, budownictwa mieszkaniowego i innych inwestycji. Naszymi partnerami są firmy i organizacje rządowe w Polsce i zagranicą. Dysponujemy doświadczonymi fachowcami i nowoczesnym sprzętem. Nasi konsultanci to osoby o uznanym autorytecie naukowym i badawczym. Mamy też duże moce przerobowe i bogate doświadczenie w archeologicznej obsłudze inwestycji.

Zapewniamy pełen zakres usług archeologicznych: od fazy planowania inwestycji po jej zakończenie. Obsługujemy wszystkie typy inwestycji budowlanych (m.in. wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, drogowe)

Jednym z najcenniejszych zasobów Fundacji PATRIMONIUM jest doświadczenie w pełnej archeologicznej obsłudze inwestycji, obejmującej fazy od planowania projektu inwestycyjnego po opracowanie i publikację wyników. Na doświadczenie kadry składają się zarówno lata pracy naukowej, jak i praktyka badawcza m.in. przy budowie autostrad A1, A2 i A4 w Polsce, jak również na stałych stacjach archeologicznych w Egipcie i Sudanie.

Kontakt:

Ryszard Pietrzak - Archeolog
ul. Rubież 46
61 – 612 Poznań

tel.kom. 0516088444
tel. 061 8279706
fax. 061 8279707
ryszard.pietrzak@patrimonium.pl