Partnerzy

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27   Pałac Górków,  61-781 Poznań
tel. (61) 8-528-251  www.muzarp.poznan.pl muzarp@muzarp.poznan.pl

Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
ul. Wodna 27   Pałac Górków, 61-781 Poznań
tel. (61) 8-528-251 www.ptp.poznan.pl ptp@ptp.poznan.pl

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział w Poznaniu
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
http://www.snap.poznan.pl zarzad@snap.poznan.pl

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. S. Mielżyńskiego 27/29,  61-725 Poznań,
tel. (61) 8-527-441,  tel/fax (61)8-522-205 www.ptpn.poznan.pl sekretariat@ptpn.poznan.pl

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. (61) 657-99-01