Galeria "Wykopaliska w Jordanowie"

Stanowisko 7 w Jordanowie okazało się miejscem odkryć szczególnie cennych dla poznania przeszłości tych ziem. Najcenniejsze zabytki pochodziły z grobów cmentarzyska kultury wielbarskiej oraz XI-wiecznego cmentarzyska chrzescijańskiego.

więcej: http://patrimonium.pl/2010/06/w-cieniu-paradisus-matris-dei-zapomniane-dziedzictwo/