Galeria "Badania w Sudanie"

Badania ratownicze nad IV kataraktą w Sudanie zostały zainicjowane przez National Corporation for Antiquities and Museums w związku z projektowaną budową tamy na Nilu w rejonie Hamadab. Ich głównym celem było ratowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona zabytków na terenach, które zostaną zalane. Polacy aktywnie uczestniczyli w całej akcji.