O fundacji

Fundacja PATRIMONIUM działa od 2004 r. Powstała dzięki inicjatywie osób związanych ze środowiskiem archeologicznym i naukowym skupionym wokół Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz  Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Naszymi założycielami byli  prof. Lech Krzyżaniak, prof. Michał Iwaszkiewicz oraz dr Marek Chłodnicki. To oni wyznaczyli kierunki działalności Fundacji i zadania jakie ma spełniać w zakresie ochrony ogólnoświatowego dziedzictwa kultury.Nasza siedziba mieści się w Poznaniu ale swoim działaniem obejmujemy całą Polskę,  a także kraje tak odległe jak Egipt i Sudan.

W działalność naszej Fundacji zaangażowani są ludzie, którzy swoją pracę łączą z pasją.

Bieżąca działalnością Fundacji kieruje Zarząd, a trzon Fundacji tworzą archeolodzy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy terenowej jak i laboratoryjno-naukowej.

Celem Fundacji na rzecz ogółu społeczności jest:
–   podejmowanie i wspieranie działalności służącej ochronie ogólnoświatowego dziedzictwa kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i odkryć archeologicznych oraz opieki nad nimi;
–  upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod poszukiwawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich w dziedzinie odkrywania i ochrony zabytków kultury i sztuki, muzealnictwa  oraz opieki nad zabytkami;
–  popieranie i inicjowanie wymiany wiedzy oraz informacji w dziedzinie poszukiwania, odkrywania, restaurowania i ochrony zabytków kultury i sztuki oraz opieki nad nimi.

Aktualny statut Fundacji Patrimonium:        STATUT_FUNDACJI_

Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego:  Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego: sprawozdanie merytoryczne 2012 r.

Sprawozdanie finansowe: sprawozdanie finansowe 2012 r.