Dla prasy

Fundacja PATRIMONIUM powstała z inicjatywy prof. Lecha Krzyżaniaka i dr Marka Chłodnickiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz prof. Michała Iwaszkiewicza z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Formalnie została ustanowiona 3 listopada 2003 roku jako platforma współpracy poznańskich środowisk naukowych związanych zawodowo z ochroną, badaniem i promocją kultury.
Nadrzędnym statutowym celem Fundacji Patrimonium jest ochrona i promocja światowego dziedzictwa kultury ze szczególnym uwzględnieniem archeologii.

W praktyce oznacza to 3 podstawowe zakresy działalności:
Główna siedziba PATRIMONIUM mieści się w Poznaniu. Fundacja prowadzi obecnie działalność na terenie całej Polski i w krajach północno-wschodniej Afryki . Współpracuje z ośrodkami w Egipcie i Sudanie. Fundacja dysponuje pełną bazą techniczną i organizacyjną niezbędną przy prowadzeniu wykopalisk i nadzorów oraz wykonywania opracowań, ekspertyz i konserwacji zabytków.

Kluczowymi zasobami Fundacji są jednak walory tworzących ją ludzi: autorytet, fachowa wiedza i doświadczenie naukowców, profesjonalizm specjalistów różnych dziedzin oraz zaangażowanie i zapał ochotników o zainteresowaniach archeologicznych, kulturoznawczych i podróżniczych.