Pierwszy sezon prac terenowych w WADI KHASHAB za nami!

 

Powracając do Wadi Khashab dwa lata później (patrz – relacja ze stycznia 2012 r. na www. patrimonium.pl) obawiałem się wielu rzeczy – najbardziej tego, czy stanowisko nie uległo dalszej destrukcji i rabunkom. Nikt też nie był w stanie mi zagwarantować, że w ostatniej chwili nie zostaną anulowane pozwolenia i zostanę wpuszczony w góry. Są one strefą pograniczną w pełni kontrolowaną przez wojsko. A ostatnie miesiące nie były – jak wiadomo, czasem spokoju i mozolnej acz stabilnej i przewidywalnej pracy biurokratycznej machiny. Naturalnie – posiadaliśmy stosowne pozwolenia, ale dynamiczne zmiany polityczne i brak pewności jutrzejszej egzystencji powodują nagminne opóźnienia w ich wydawaniu, niezliczone pomyłki a nawet przypadki podważania ich ważności przez lokalnych urzędników. Od czasu rewolucji w 2011r. reguły gry zmieniają się bezustannie i każdego roku uczymy się ich na nowo. Taka to egipska specyfika. Ale jest o co grać, więc póki się daje – gramy dalej.

Zatem – oto jesteśmy tu znowu. Dzięki finansowaniu przez Narodowe Centrum Nauki rozpoczynamy kolejny etap badań na niezwykłym prahistorycznym stanowisku przez tysiąclecia stanowiącym charakterystyczny element kulturowego krajobrazu Pustyni Wschodniej. Choć dziś obszary te są niemal zupełnie nie znane nauce, nasze odkrycia ukazują mnogość form ludzkiej obecności. Dynamiczne zmiany klimatu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysiącleci stwarzały z gór Morza Czerwonego prawdziwy poligon adaptacji człowieka do skrajnie różnych ekosystemów. W promieniu 1 km od głównej struktury stanowiska w Wadi Khashab odkrywamy liczne ślady obecności człowieka w przeszłości! A dziś jest to miejsce prawdziwie odludne, epizodycznie zamieszkiwane przez niewielkie grupy Beduinów Ababda z kilkoma kozami i wielbłądami.

Obecnie trwają prace nad pozyskanym danymi i już wkrótce będzie możliwa prezentacja rezultatów tegorocznych badań.

Tegoroczne prace w Wadi Khashab finansowane były z grantu Narodowego Centrum Nauki  UMO-2012/07/N/HS3/04056. Kierownikiem projektu realizowanego przez Fundację PATRIMONIUM „Miejsce i znaczenie prahistorycznego kompleksu sakralnego w Wadi Khashab, Egipt, Pustynia Wschodnia” jest Piotr Osypiński. Opiekunem merytorycznym jest prof. Michał Kobusiewicz, a za część archeozoologiczną odpowiada dr Marta Osypińska (oboje – Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Prace misji nie byłyby możliwe bez wsparcia formalnego i logistycznego Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a zwłaszcza misji Berenike i Iwony Zych, której należą się szczególne podziękowania.

Piotr Osypiński