Fundacja publikuje wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez jej pracowników w opracowaniach, które stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat najstarszej historii regionu, a także ziem polskich. Publikacje te zawierają opisy oraz interpretacje dokonanych odkryć.

—————————————————————————————————————————————————-

ARCHEOSTRADA. Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 – odcinek wielkopolski. TOM II. Poznań-Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty; pod redakcją H. Machajewskiego i Ryszarda Pietrzaka

W ramach ratowniczych prac archeologicznych wyprzedzających budowę autostrady A2 na odcinku południowej obwodnicy Poznania zespół badaczy z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, działający w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadził badania na skupieniem czterech stanowisk odkrytych w Poznaniu Nowym Mieście (dawniej w obrębie nieistniejącej już wsi Spławie). Działalność archeologów finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, a następnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prace terenowe prowadzono w latach 1998-1999 na czterech stanowiskach bezpośrednio zagrożonych budową autostrady.
Tom ten stanowi druga część serii prezentującej wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na wielkopolskim odcinku autostrady A2.

————————————————————————————————————————————————-

ARCHEOSTRADA. Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 – odcinek wielkopolski.TOM I. Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny; pod redakcją E. Pawlak i P. Pawlaka.

W 1997 roku w Wielkopolsce ruszył program archeologicznych badań ratowniczych na trasie planowanej autostrady A2. Prace te finansowane były przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad, a następnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym wykonawcą badań została Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która razem z czołowymi instytucjami archeologicznymi Poznania: Instytutem Prahistorii UAM, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Ośrodkiem Naukowo-Konserwatorskim PKZ w Poznaniu powołała Centrum Badań Archeologicznych koordynujące całość prac. Duża część wysiłku badawczego przejęła na siebie Ekspedycja Archeostrada utworzona wspólnie przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. Od 2004 roku Fundacja Patrimonium włączyła się w ratownicze badania archeologiczne na trasach autostrad i jest kontynuatorem Ekspedycji Archeostrada.
Tom ten stanowi początek serii prezentującej wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na wielkopolskim odcinku autostrady A2.

—————————————————————————————————————————————————-

BIŻUTERIA  GOTÓW
Ozdoby i części stroju

Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w okresie od 1 grudnia 2004 r. do 12 lutego 2005 r. Publikacja zostala wydana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Fundację Patrimonium  pod redakcją Marka Chłodnickiego, na podstawie scenariusza wystawy przygotowanego przez Tomasza Skorupkę z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Wystawa „Biżuteria Gotów” prezentowała najpiekniejsze przykłady biżuterii pochodzace z najbardziej znanych nekropolii gockich odkrytych w Polsce.

Goci – lud wywodzący się ze Skandynawii, na długo wpisał się w karty prahistorii ziem polskich. Od I w n.e. do IV w n.e. zamieszkiwał on tereny Pomorza, Kaszub, Wysoczyzny Elbląskiej, Lubelszczyzny i Wielkopolski. Po jego pobycie pozostały ślady osad, a przede wszystkim cmentarzysk, na których znajdowały się bogato wyposażone groby. Zmarli chowani byli wraz z ozdobami, które nosili za życia. Wśród nich spotykamy misternie zdobione zapinki, wisiorki, bransolety czy klamerki do spinania kolii. Często przedmioty te wykonane były ze srebra lub złota, a przy ich dekorowaniu posługiwano się skomplikowanymi technikami jubilerskimi, takimi jak złocenie, filigran i granulacja.

Więcej informacji o wystawie