Usługi archeologiczne

  • Realizujemy pełen zakres usług związanych z archeologią.
  • Przeprowadzamy badania terenowe i zapewniamy obsługę archeologiczną budowy autostrad, dróg, instalacji wodociągowych i gazowych,  sieci telekomunikacyjnych,budownictwa mieszkaniowego i innych inwestycji.

Ogromna wiedza

  • Mamy bogate doświadczenie w archeologicznej obsłudze inwestycji.
  • Nasi konsultanci to osoby o uznanym autorytecie naukowym i badawczym.

Nowoczesny sprzęt

  • Dysponujemy doświadczonymi fachowcami i nowoczesnym sprzętem.
  • Wykorzystujemy tachimetry elektroniczne (Total Station) i analogowe, niwelatory, cyfrowy sprzęt fotograficzny i pełny zestaw urządzeń i akcesoriów.

Bogate doświadczenie

  • Pracowaliśmy na trasie autostrad A1, A2 i A4, dróg ekspresowych S3, S5, dróg wojewódzkich oraz na polskim odcinku gazociągu tranzytowego Jamał-Europa
  • Prowadziliśmy wykopaliska na terenie Kopalni „Bełchatów”